Breinstof helpt organisaties en opleiders om inhoudelijke expertise te vertalen naar een ijzersterk opleidingsprogramma met face-to-face werkvormen. Wie kan anderen beter leren ‘how it’s done’ dan de experts binnen een bepaald vakgebied? Dat is zeker waar. Tóch kan het overdragen van deze kennis een hele opgave zijn. Waar begin je? Van welke voorkennis mag je uitgaan? Hoe zorg je voor structuur en houd je overzicht in een programma?

Breinstof smelt de kennis en ervaring van inhoudsdeskundigen om tot een didactisch sterk en inspirerend opleidingsprogramma. Hierin worden leerdoelen behaald door te werken met creatieve en afwisselende werkvormen. Door de nauwe samenwerking met docenten/ trainers is er veel aandacht voor de praktische invulling van de dag.

De kracht van face-to-face Breinstof

  • Een programma met een ijzersterk didactisch fundament.

  • Nauwe samenwerking met docenten en trainers.

  • Frisse invalshoeken en creatieve werkvormen.

  • Aandacht voor de praktische invulling van de dagprogramma’s.
Iconen_def12

Zo werkt face-to-face Breinstof

Bij de wens om een f2f-leerprogramma aan te bieden met uitsluitend fysieke bijeenkomsten starten we met het uitdiepen van de leervraag: Vanuit welke behoefte is de wens voor het aanbieden van de opleiding of training ontstaan? En waarom is dat fysieke samenzijn juíst voor dit onderwerp zo belangrijk?

In samenwerking met de inhoudsdeskundigen definiëren we de leerdoelen en werkvormen in het didactisch ontwerp. In de bijeenkomsten streven we naar creatieve werkvormen die bijdragen aan het behalen van de werkvormen en zorgen voor inspiratie. Ook hebben we oog voor de praktische invulling van het dagprogramma. We vinden het belangrijk dat daarin voldoende ruimte geboden wordt voor persoonlijke inbreng van de docent/ trainer en de wens voor verdieping.

Bij de doorontwikkeling van een bestaande f2f-opleiding kijken wij met frisse blik naar de inhoud. Waar nodig brengen we structuur aan of zorgen juist voor ruimte voor meer creativiteit.

Projecten

Breinstof maakte f2f-opleidingsprogramma’s over o.a. de volgende onderwerpen: coachen van teams | inspirerend en creatief trainen | trainingstechnieken en -instrumenten | groepsdynamiek | coachingstechnieken en -instrumenten